Двегодишно е тормозено системно в детска ясла в Пловдив