Две отличия от “Ветрила” отплават за Румъния, пет остават във Варна