Поглед към подготовката на президентските избори в Канада и Великобритания