Зам.-министър Диян Стаматов за неизвинените отсъствия и новото оценяване на матурите