Иван Бакалов за идеята за заселване на бежанци в обезлюдени райони у нас