Потенциалът на реформаторския пробив в системата на олигархията