Слабо повишение на европейските акции в първите дни на октомври