Бъчварова: Образованието има смисъл, когато дава качествена на подготовка