6-метрово момче е най-голямата забележителност в Пловдив тези дни