Procter & Gamble продаде свои марки за $11,4 милиарда