Защо образованието има значение по пътя към върха?