Зам.-министър Киряков: Успешният модел на образованието включва бизнеса като активен партньор