Грациите за първи път на държавно по Естетическа групова гимнастика