БСП предлагат създаването на специален фонд „Индустрия“