Deutsche Bank води преговори в САЩ за по-малка глоба