ЕК: Решенията на ЕС за разпределението на бежанците остават задължителни за Унгария