От РДГ-Пазарджик съставиха 5 акта за почивните дни