"Вечер на социалистическата литература" на 6 октомври