Роден водещ пред микрофона на световния моден гигант Fashion TV