Граждани демонстрират „правомерно заемане на позиция на пешеходна пътека“