Microsoft е инвестирала над 3 млрд. долара в облачна инфраструктура в Европа