Д-р Иван Генадиев се изправя пред лицето на смъртта