Димитър Казаков - Нерон излиза от частните колекции