80 млн. лева ще бъдат отделени за социално включване на уязвими групи