За неспокойния дух на откривателя и оцеляването в бизнеса с малък начален капитал