Ще изслушат Кристалина Георгиева в Общото събрание на ООН