Български и румънски общини с общи действия срещу комарите