Медицинският университет във Варна е инвестирал над 600 000 лева в университетската болница "Св.Анна"