10% по-висока заболяемост от рак на дебелото черво у нас в сравнение с Европа