Намалява интересът на руснаците към имоти по Черноморието