Загасен е пожар, възникнал в следствие самозапалване на старото сметище