120 години читалищна дейност отбелязаха дейците на културата в Джулюница