Лактима Балкан на първото изложение на български фирми в Молдова