Център от семеен тип за 10 деца и младежи откриха в Хасково