Европа трябва да промени подхода си към социалното законодателство