Кръговата икономика, ресурсната ефективност и нисковъглеродната икономика са приоритети на МОСВ в предстоящото българско председателство на ЕС