Русенка осъди енергоразпределителното си дружество