Възложени са одити на всички медицински университети