Кибер устойчивост се постига чрез публично-частно партньорство