Искаме поставянето на пометник на полк. Каварналиев на лобното му място