Над 80 акта съставени при операция в област Пазарджик