Великотърновският университет откри тържествено учебната си година