„Държавата според Стажанта“: Ние сме царе на някакви непонятни решения