Който не знае английски, ще е извън борда, прогнозира Божидар Данев