Кристалина Георгиева ще бъде изслушана на Общото събрание на ООН