„Пред-убеждаването“ или огромният потенциал на момента, предшестващ убеждаването