Службите на крак заради шап, шарка и чума по овцете и козите в Турция