Университетите от САЩ доминират сред най-иновативните в света