Ще има безплатни прегледи в Звеното по асистирана репродукция