Ускоряване на промишлената активност в еврозоната през септември